Kullanıcı Sözleşmesi

İHALEMVAR 

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1.    Sözleşmenin Tarafları

İşbu Sözleşmede Taraflar;

a.    VARYANTE TEKNOLOJİ YAZILIM İNTERNET SERVİSLERİ REKL. VE DANIŞMANLIK - Furkan Saatcioğlu 

b.    Kullanıcı 

2.    Sözleşmenin Konusu

Bu Sözleşme, üye olarak veya olmayarak ihalemvar.com Web Sitesi üzerinden işlem yapan tüm Kullanıcılar ve Varyante arasında gerçekleştirilen; Web Sitesinin kullanımına ilişkin yasal olarak bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir Sözleşmedir.

3.    Tanım ve Kısaltmalar

İşbu Sözleşmede;

    İhalemvar                      : ihalemvar.com adresinde yönetici yetkisine sahip tüzel ve gerçek kişileri (VARYANTE TEKNOLOJİ YAZILIM İNTERNET SERVİSLERİ REKL. VE DANIŞMANLIK - Furkan Saatcioğlu 'nu)

    Web Sitesi             : ihalemvar.com’u

    Firma                     : ihalemvar.com üzerinden kayıt yapan, şahıs veya kurumları (şahıs ise kendisi, kurum ise bünyesinde barındırdığı tüm çalışanları kapsayan Kullanıcıları)

    Müşteri                   : İhalemvar.com üzerinden İhale oluşturan gerçek veya tüzel tüm Kullanıcıları

    Kullanıcı                 : “Firma” veya “Müşteri” olarak veya olmayarak İhalemvar.com adresini ziyaret eden tüm Kullanıcıları

    Taraflar                  : “Firma”, “Müşteri, “Kullanıcı” ve “İhalemvar”ı kapsayan tüzel ve gerçek kişi ve kurumları

    Sözleşme                 : İşbu İhalemvar Kullanıcı Sözleşmesi’ni

    İhale                        : Web Sitesi üzerinden oluşturulan ve Teklif toplama amacıyla açılan Teklif formunu

    Firma Sayfası          : Web Sitesi içerisinde yer alan, Firmaların kendilerini tanıtma amacıyla hazırladıkları ve Müşterilerin İhalelerini daha sağlıklı yönlendirmek adına oluşturulmuş tanıtım sayfasını

    Teklif                         : Bir Firma ve/veya Usta tarafından herhangi bir ihaleye, Web sitesindeki fonksiyonlar kullanılmak suretiyle site üzerinden teklif edilen parasal tutar ve bunu tamamlayan her türlü veri, ek ve bilgileri ifade etmek için kullanılan tanım ve kısaltmalardır.

4.    Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Web Sitesinde, sadece tüzel kişilere ve çalışma iznine sahip 18 yaşını doldurmuş gerçek kişilerin kullanımına izin verilmektedir.

b) Üyelik işlemi, tüzel kişilerde, sadece tüzel kişilik adına imzaya yetkili bir gerçek kişi tarafından, gerçek ismini vermek şartıyla gerçekleştirilebilir ve kullanılabilir.

c) Kayıt sırasında doldurulması zorunlu olan alanlar başta olmak üzere, Web Sitesine yazılan bilgiler ve eklenen her türlü ekler, tam ve gerçek olarak verilmek zorundadır. İhalemvar’ın istemesi durumunda bu bilgilerin doğruluğunun ispatı gerekebilir.

d) Üyelik, Site’nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site’ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve İhalemvar tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. 

e) Site’ye üye olabilmek için, reşit olmak ve İhalemvar tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. 

f) Firmalar, üye olmakla İhalemvar’ın belirlemiş olduğu tüm ücretlere ve ödeme seçeneklerine tabi olduğunu kabul eder. İhalemvar’ın Web Sitesinde yer alan ücretleri değiştirme hakkı saklı olup, Firmalar bu hususta herhangi bir şekilde indirim veya değişiklik talep edemez.

5.    Hak ve Yükümlülükler

5.1    İHALEMVAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a)    İhalemvar, Web Sitesini kullanan tüm Firma ve Müşterilere İhalemvar Kullanıcı Sözleşmesine, toplumsal ahlaka, iş etiğine ve içeriğe uygun olarak hazırladıkları içerikleri değiştirmeden Web Sitesi içerisinde sunma yükümlülüğüne sahiptir. 

b)    Kullanıcıların Web Sitesi içeriğine ait herhangi bir unsurun, fonksiyonun veya Sözleşmenin değişikliğini talep etme hakkı yoktur ve İhalemvar Web Sitesi içeriğinde yer alan fonksiyonları içeriği, Sözleşme maddelerini ve gizlilik politikasını kısmen veya tamamen değiştirme veya yenilik yapma hakkını saklı tutar.

c)    İhalemvar, yalnızca İhaleleri kazanan Firmalar ile İhaleyi oluşturan Müşteri arasında iletişimin sağlanabilmesi amacıyla Tarafların iletişim bilgilerini birbirleriyle paylaşabilir.

d)    Kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriğin; Sözleşmeye, toplumsal ahlaka, iş etiğine ve içeriğe uygun olmadığı, İhalemvar tarafından tespit edildiği takdirde, oluşturulan içeriği kısmen veya tamamen Web Sitesinden kaldırma, içeriğini değiştirme veya düzenleme hakkı İhalemvar’a aittir. Bu gibi durumlar ortaya çıktığında İhalemvar tarafından müdahale edilene kadar içerikte yer alan her unsur tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır.

e)     Sözleşmeyi kabul eden tüm Kullanıcılar, İhalemvar’ın fiyatlandırma ve ödeme politikasını da kabul etmiş sayılır. Bu politikanın gereklilikleri yerine getirilmediği takdirde, İhalemvar’ın Firma yetkilerini kısmen veya tamamen kısıtlama, hesabı dondurma veya tamamen kapatma hakkı ve yetkisi vardır.

f)      İhalemvar’ın yükümlülükleri, yalnızca Firmalar tarafından verilen Tekliflerin Müşteriler tarafından elenip İhalenin kazananı belirlenene kadar geçerlidir. İletişim bilgileri paylaşıldıktan sonra Firma ve Müşteri arasında doğabilecek sorun veya anlaşmazlıklardan İhalemvar sorumlu değildir. 

g)    İhalemvar istediği takdirde Kullanıcıların üye olmasını engelleme, kısıtlama, istediği İhaleleri ve Teklifleri kısmi veya tamamen Web Sitesinden kaldırma veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. Tüm Kullanıcılar işbu Sözleşme kapsamında bu durumlar neticesinde zarara uğradığını beyan edemez ve İhalemvar’a herhangi bir şekilde itiraz edemez, değişiklik talep edemez ve karşı dava açamaz.

h)    İhalemvar üzerinden yapılan haberleşmeler, Teklifle veya İhaleyle ilgili bilgilerin, açıklamaların ve benzerlerinin tamamı, sadece o Kullanıcının kendi yazdığı bilgilerdir. Bu bilgiler ve haberleşmeler, hukuki bir durum söz konusu olduğunda veya Taraflar mahkemeye gittiğinde sadece yazanın sorumluluğundadır ve İhalemvar bu konuda hiçbir sorumluluğu kabul etmez. 

i)    İhalemvar üzerinden anlaşmaya varıldığı taktirde, Sözleşme yapılmış olsun veya olmasın, sadece iş ile ilgili Kullanıcılar anlaşmanın Taraflarıdır. Varılan anlaşmayla ilgili işin içeriği, ödeme koşulları, işin süresi ve bitirme tarihi gibi her türlü detaydan karşılıklı olarak anlaşmaya varan Kullanıcılar sorumludur ve iletişimi kendi aralarında yapmak zorundalardır. İşin yapılmasında da Taraflar yine belirtilen Kullanıcılardır. İhalemvar’dan herhangi bir Kullanıcı hakkındaki şikayeti telafi etmesi, şikayetle ilgili bir çalışma yapması, bir cevap vermesi, uzlaştırma yapması, problemleri çözmesi, diğer Kullanıcı hakkında herhangi bir işlem yapması, Kullanıcılar arasındaki problemleri çözmesi istenemez.

j)    İhalemvar,Web Sitesinde yer alan Kullanıcı bilgilerini, Sitenin grup şirketleri tarafından oluşturulan internet siteleri ve kendi bünyesindeki Web Sitesi ile ilgili pazarlama, tanıtım ve iletişim yapmak ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. 

5.2    FİRMALARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a)    Firmalar İhalemvar Web Sitesine, ücretsiz olan standart veya ücretli olan Profesyonel veya Kurumsal üyelik şeklinde Web Sitesi’nde kayıt oluşturma hakkına sahiptir.

b)    Oluşturulan Firma Sayfalarının Sözleşmeye uygunluğu Firmaların sorumluluğundadır ve içeriğe uygun olmayan durumlarda Firmaların oluşturduğu içeriğe İhalemvar tarafından kısmen veya tamamen müdahale edilebilir, değiştirilebilir veya silinebilir. Firmalar Web Sitesinde Teklif vererek satışa arz ettiği hizmetlerin herhangi bir şekilde yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu konuda İhalemvar kesinlikle hiçbir sorumluluk kabul etmez.

c)    Firmalar tarafından belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğunu Firmalar kayıtsız şartsız taahhüt eder. Bu bilgi veya beyanatların doğruluğunun sorumluluğu tamamen Firmalara aittir. 

d)    Firmalar işbu Sözleşmeyi kabul ettikten sonra İhalemvar’ın belirtmiş olduğu tüm ödeme koşulları ve fiyatlandırma politikasını kabul etmiş olur. İhalemvar ödeme koşulları veya fiyat politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

e)     İhalemvar tarafından belirtilen ödeme şartları yerine getirilmediği ve aylık ödemelerde Firma tarafından tanımlanan kartlardan çekim yapılamadığı zamanlarda, 7 iş günü içerisinde Firma’ların, tanımlamış oldukları kartı ödemeye uygun hale getirmeleri veya ödemeye uygun yeni bir kredi kartı tanımlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde İhalemvar, Firma’ların üyeliğini kısıtlayabilir, dondurabilir veya tamamen bloke edebilir.  

f) İhale gerekliliklerinin söz konusu Firma tarafından karşılanamadığı zamanlarda müşteriler tarafından iş başka bir firmaya verilebilir. Firmaların fiyat teklifi vererek yapmayı kabul ettikleri işleri sürekli yerine getirmemeleri ve bu durumun sıkça tekrar etmesi durumunda İhalemvar, Firma’nın hesabını kısıtlayabilir, dondurabilir veya tamamen bloke edebilir. 

g)    Firmalar, Teklif verdiği hizmetin, satışa arz ettiği ürünlerin Müşteri tarafından “Kazanan Olarak Belirle” düğmesini tıklayarak işi vermesi durumunda, söz konusu işi belirtilmiş olan şartlarda yaptırmaya  hak kazandığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

h)    Firmalar işbu Sözleşme uyarınca, vaat ettiği hizmeti zamanında, hasarsız, web Sitesinde belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; hizmetin sunuluşu, Müşteri’ye satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı)    Firmalar, Web Sitesi üzerinde açılan İhalelerin gerçek bir işe ait olup olmadığını, Müşteri tarafından verilen bilgilerin, iletişim bilgilerinin, projelerin ve her türlü dokümanın doğru olup olmadığını İhalemvar’ın garanti etmediğini, bunları ve içeriklerini kontrol etme zorunluluğu olmadığını, bu işlere Teklif veren Firmaların bu işlerden birisini veya birden fazlasını alacağını, Müşterinin kendisiyle iletişime geçeceğini garanti etmek zorunluluğu olmadığını, Müşteri tarafından verilmiş olan telefon numaralarının kapalı olması, servis dışı olması, gerçek olmaması, doğru olmaması, meşgul olması gibi durumlardan İhalemvar’ın sorumlu tutulamayacağını, bunlarla ve bunların gerçekliğiyle ilgili hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Firmalar, gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Müşteri’nin işi yaptırmaktan veya ürünü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü İhalemvar’ın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Web Sitesinde, verdiği hizmetin veya sattığı ürünün, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Müşteri’nin oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına yaptırılmasını/satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.3    MÜŞTERİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a)    Müşteri, Web Sitesinde Firma ve/veya Usta’ların oluşturmuş oldukları sayfaları ziyaret edebilir, bu sayfalar üzerinden Firma’lardan doğrudan ihtiyaçlarına yönelik olarak fiyat teklifi talep edebilir veya İhalemvar üzerinden bir İhale oluşturarak farklı firmalardan fiyat teklifi toplayabilir.

b) Müşteri, Web Sitesinde Firma ve/veya Usta’lar tarafından verilen Tekliflerden istediğine işi verme ve/veya istediği mal veya hizmeti alma, ya da bir kazanan belirlememe hakkına sahiptir. Ancak, müşterinin bir kazanan belirlemediği durumlarda, ihaleye en uygun fiyat teklifini sunmuş olan firma otomatik olarak kazanan ilan edilir. Müşteri, dilerse İhale sonucunu beklemeden de İhaleyi derhal bir Firma’ya verebilir. Bu işlem için “Kazanan Olarak Belirle” butonuna basmalıdır.

c)    Müşteri, verilen Tekliflerden birisine İhaleyi vermek suretiyle, İhale açıklaması ile beraber Firmalar tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. Eğer sonradan farklı bir anlaşma yapıldıysa ve başka şartlarda anlaşıldıysa, bu değişiklikler İhalemvar için bağlayıcı olmaz. İhalemvar, bu anlaşmaların ve fiyat değişikliklerinin hiçbirisine dair sorumluluk almaz.

d)    Müşteri, Web Sitesi üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Firmaların işi yapmaktan, ürünü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü İhalemvar’ın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; İhalemvar’dan, satın almaya çalıştığı ürün veya hizmetin veya bunların muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak bu tür durumlarda, İhale’de yer alan iş bitim tarihine kadar, Müşteri İhalemvar’a neden belirtmekle birlikte işi, mevcut İhaleye Teklif veren farklı bir Firmaya verebilir.

e)    Müşteriler, Web Sitesinin, açılan İhale için yeterli sayıda ve içerikte Teklifler geleceğini kesinlikle garanti etmediğini, bunların içeriğini ve yeterliliğini kontrol etmek zorunluluğu olmadığını ve bunlarla ilgili hiç bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Mevcut İhaleye hiçbir Teklif gelmemesi durumunda Müşteri, İhale süresini uzatabilir veya yeniden bir İhale açabilir.

6.    Mali Hükümler

a)    İhalemvar Kullanıcıları tarafından açılan İhaleler için kesinlikle hiçbir ücret talep etmez. Web Sitesi’nde İhale açma, Teklif toplama ve İhaleyi sonuçlandırma aşamalarının tümü ücretsiz olarak gerçekleştirilebilir. 

b)    İhalemvar üzerinden Firma kaydı yapmak, Firma Sayfası oluşturmak ve düzenlemek de tamamen ücretsizdir. Firmalardan yapacakları bu işlemler için hiçbir ücret talep edilmez. Ancak Firma'ların kullanabildikleri özellikler, üyelik tiplerine göre değişiklik gösterebilir.

c)    İhalemvar’da ücret, üyelik tipi olarak Profesyonel veya Kurumsal üyeliği tercih eden Firmalar’ın ödediği aylık üyelik bedeli olarak tahsil edilir. Bu kapsamda, standart kullanıcılar, ücretsiz olarak İhale Açma (Teklif Toplama), İhalemvar üzerinden açılan ihaleleri görüntüleyebilme, İhalemvar tarafından gerekli konularda e-posta yoluyla bilgilendirilme, iş akışını İhalemvar iş takvimi aracılığıyla görüntüleyebilme, serbest piyasa döviz kurları ve artan azalan hisse senetlerini görebilme, paketlerinde belirtilen sayıda alt sektörden kayıt olabilme ve İhalemvar kanalları aracılığıyla görüntülenen haber, duyuru ve ihale ilanları içerisinden azami 5 tanesine abone olabilme yetkisine sahiptir. Web Sitesi’ni ücretli olarak kullanan Profesyonel ve Kurumsal Üye’lerin de, tüm standart kullanıcı yetkilerine sahip olmanın yanı sıra, İhalemvar kanalları aracılığıyla görüntülenen haber, duyuru ve ihale ilanları içerisinden sınırsız sayıda kanala abone olabilme, Web Sitesi üzerinden açılan ihalelere paket limitleri kapsamında teklif verebilme, oluşturduğu Firma Sayfası’nı herkes tarafından görünür kılma, İhalemvar tarafından gerekli konularda SMS yoluyla bilgilendirilme Firma’ya özel İhalemvar alt alan adı sahibi olma ve yalnızca Kurumsal paket üyelerine özel Müşteri’lerden özel olarak fiyat teklif talebi alabilme hak ve yetkilerine sahiptir.

d)    Profesyonel ve Kurumsal üyelik bedelinin ödemesi, İhalemvar’a tanımlanan kartlardan Profesyonel üyeler için aylık 29 TL, Kurumsal üyeler için de aylık 49 TL, üyelik bedelinin otomatik olarak tahsil edilmesiyle veya her ay bu bedellerin Web Sitesi’nde belirtilen hesap numarasına Firma tarafından Havale/EFT metoduyla aktarılması ile gerçekleştirilir. Kredi kartını tanımlayarak veya Havale/EFT metoduyla Profesyonel veya Kurumsal paket üyeliğini başlatan her Firma, ücretli üyeliğini durdurmadığı sürece, kartından her ay abonelik bedelinin sorunsuz olarak çekilebileceğini veya belirtilen hesaba Havale/EFT metoduyla göndereceğini kabul ve taahhüt eder.

e) İhalemvar üyeleri, üyelik tiplerinden bağımsız olarak 4 TL ödeyerek teklif hakkı satın alabilir ve bu teklif hakkı ile bir ihaleye teklif verebilir. Teklif alımı, hesaba tanımlı kredi kartından talimat ile çekilebilir veya Havale/EFT methoduyla İhalemvar tarafından belirtilen hesap numarasına bu bedel gönderilebilir. 

e)    Profesyonel ve Kurumsal üyeliklerin ücretli olarak yenilendiği tarihlerde, tanımlı kartlardan çekimin gerçekleştirilememesi veya Havale/EFT metoduyla ödemenin yapılmaması durumunda, Firmalar’a 7 gün içerisinde, Havale/EFT metoduyla ödemelerini yapmaları, tanımlı kartlarını ödemeye uygun hale getirmeleri veya ödemeye uygun yeni bir kredi kartı tanımlamaları için süre verilir. Bu süre zarfında ödeme gerçekleştirilemez ise İhalemvar, Firma’nın hesabını kısmen veya tamamen kısıtlama, dondurma ve hatta tamamen silme hakkına sahiptir. Hatta İhalemvar bu Firmaların Web Sitesine yeniden kaydolma ihtimaline karşı önlem alma ve sebeple yeni oluşturulacak olan hesabı kısmen veya tamamen Web Sitesi içeriğinden kaldırma hakkına da sahiptir. 

f)    İhalemvar ödeme sürelerinde, seçeneklerinde, koşullarında ve fiyatlandırma politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

g)    İhalemvar üzerinden yapılan ödemelerde iade söz konusu değildir ve bu konuda insiyatif tamamen İhalemvar’a aittir. İhalemvar, ödeme iptali gerekliliğinde, ücret iadesini para olarak değil, kendi belirlemiş olduğu bir süre zarfı için Firma’lara, hediye Teklif hakkı veya ücretli üyelik tiplerinden birini kullanıcı hesabına tanımlama şeklinde iade hakkına da sahiptir.

h)    İhalemvar daha sonra geliştireceği farklı hizmet türleri için Firmalardan ücret talep etme hakkına sahiptir. Bu durumlarda eklenecek olan yeni fonksiyonlar ve hizmet türleri Kullanıcıların beğenisine sunulacak ve Kullanıcılar bu hizmetleri tercih ettiği müddetçe İhalemvar tarafından belirlenen bedeli karşılayarak kullanabileceklerdir.

i)    İhalemvar tarafından aksi belirtilmediği takdirde, Web Sitesinde yer alan hizmet’ler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

7.    Gizlilik

a)    İhalemvar Kullanıcılarının Web Sitesi üzerinden oluşturduğu içerikleri, iletişim bilgilerini ve Kullanıcıların siteyi kullanımından doğan istatistiki verileri, Sitenin grup şirketleri tarafından oluşturulan internet siteleri ve kendi bünyesindeki Web Sitesi ile ilgili pazarlama, tanıtım ve iletişim yapmak ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. 

b)    İşbu Sözleşmede belirtilen durumlar dışında İhalemvar, Kullanıcı bilgilerini kesinlikle 3. şahıs ve organizasyonlarla paylaşmayacağını taahhüt eder.

c)    Web Sitesi’ne tanımlanan kredi kartları, İhalemvar’ın dahi kart numaralarına erişemeyeceği şekilde Merchant Safe sistemi tarafından koruma altına alınmıştır. Bu nedenle Web Sitesi’ne kurulu olan Sanal Pos sistemi için kart bilgilerinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. dışında, hiçbir 3. şahıs ve organizasyonla paylaşılmayacağı İhalemvar tarafından taahhüt edilir.

c)    İşbu Sözleşmenin Gizlilik hükümleri kapsamında Taraflar, gerek Sözleşme süresince ve gerekse Sözleşme’nin sona ermesi veya feshi halinde, birlikte çalıştıkları süre içerisinde diğer taraf hakkında edindikleri her türlü ticari sırrı ve/veya özel nitelikteki bilgileri ve/veya ticari sonuçları ve/veya Müşteri ve/ veya satış bilgilerini ve/veya uzmanlık bilgilerini ve/veya ortakları, yöneticileri ve dâhil olduğu grup hakkında öğreneceği bilgileri ve/veya aralarındaki Sözleşmeleri ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını dolaylı veya dolaysız kullanmayacaklarını, her ne surette olursa olsun üçüncü şahıslara açıklamayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

d)    İhalemvar’ın gizlilik hükümlerinin ihlal edilmesi durumunda, ihlali gerçekleştiren taraf, karşı tarafından bu ihlalden doğan tüm zararını karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

e)    İhalemvar gizlilik hükümlerinde yer alan maddelerden doğan yükümlülükler, işbu Sözleşmenin, her ne suretle olursa olsun, sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

8.    Fikri Mülkiyet

 a) Kullanıcılar, İhalemvar hizmetlerini, bilgilerini, Web Sitesinde yer alan görselleri, metinleri, tasarımını html kodlarını, diğer kodları ve İhalemvar’ın telif haklarına tabi çalışmalarını; yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının İhalemvar’ın hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı İhalemvar’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) İhalemvar’ın, İhalemvar Hizmet”leri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmalar, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how”a yönelik tüm hakları saklıdır.

9.    Sözleşmenin Feshi

a)    İşbu Sözleşme İhalemvar tarafından istenildiği zaman kaldırılabilir, yenilenebilir veya Firmalar tarafından tekrar onaylanması istenebilir. Sözleşmenin feshi yalnızca İhalemvar tarafından tek taraflı olarak, tazminat sorumluluğu olmaksızın gerçekleştirilebilir. İhalemvar Sözleşmeyi sebepli veya sebepsiz şekilde fes edebilme hakkına sahiptir.

b)    Firmaların Sözleşmenin feshini talebi ancak Web Sitesi üzerinde açmış oldukları hesabı kapatmaları ile olabilir. Bu durumda, Firma tarafından Teklif verilen İhalelerin tümünün iş bitim tarihinden itibaren 7 iş günü geçmesi üzerine hesap kapatılacaktır ve Sözleşme Fes edilmiş sayılacaktır. Firmanın yeniden bir hesap açması üzerine yeniden, o zaman aktif olan Sözleşmeyi onaylaması gerekmektedir.

10.    Mücbir sebepler

İşbu Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan ve öngörülemeyen, İhalemvar’ın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla İhalemvar’ın Sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmesini veya bunları zamanında yerine getirmesini imkânsızlaştıran (tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, vb.) haller mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep dolayısıyla İhalemvar’ın işbu Sözleşme ile yükümlendiği hizmetleri yerine getirememesi, Kullanıcı lehine bir hak oluşturmayacak olup, bu nedenle İhalemvar’dan her ne ad altında olursa olsun bir talepte bulunulamayacaktır.

11.    Bilgilendirme Yükümlülükleri

Kullanıcılar, Web Sitesi sistemindeki elektronik posta adreslerinin tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Yine Web Sitesi Kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın İhalemvar tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım Sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

12.    Sözleşmenin Süresi

Bu Sözleşme Web Sitesi açık kaldığı müddetçe geçerli olacaktır. Ancak, İhalemvar tarafından yeni bir Sözleşme oluşturuldu takdirde işbu Sözleşme tüm Taraflar için yürürlükten kaldırılacak ve yeni Sözleşme yürürlüğe girecektir.

13.    Yürürlük

Elektronik ortamda hazırlanan işbu Sözleşme, yeni Kullanıcı’nın üyelik işlemini tamamlaması ile yürürlüğe girer. Sözleşmenin yenilenmesi durumunda Web Sitesi içerisinde hali hazırda var olan mevcut Firmalar için ise Taraflarınca onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer. 

14.    Hukuki Detaylar

a)    İşbu Kullanıcı Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar, Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için Erzurum Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

b)    Taraflar, Sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlık ve hesap    uyuşmazlıklarında İhalemvar’dan defterlerin, kayıtlarının ve e-posta ile diğer her türlü telekomünikasyon ekipmanı kaydının tek başına (münhasıran) esas alınacağını, her türlü uyuşmazlıkta kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler. 

15.    Sözleşmenin Bütünlüğü

Taraflardan her biri, toplam 15 (on beş) maddeden ibaret olan bu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde Sözleşme’nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler.